Theses 

Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014) – Bc. Marek Kupka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations

Bc. Marek Kupka

Master's thesis

Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014)

The politics of the Great Britain towards the Eurozone during European debt crisis (2009-2014)

Abstract: Diplomová práce se zabývá politikou Velké Británie během evropské dluhové krize. Cílem je zjistit a otestovat britskou politiku vůči eurozóně během dluhové krize. Účelem teoretické části je nastínit problematiku evropeizace. Praktická část porovnává postoje Cameronovi administrativy s postoji Euroskupiny na pozadí krizových událostí v eurozóně. Dále je analyzována obchodní provázanost Velké Británie s eurozónou a také je i zkoumáno historické pozadí britské integrace. V závěru autor odpovídá na výzkumnou otázku a porovnává výsledek se zvolenou hypotézou.

Abstract: This diploma thesis deals with politics of the Great Britain during European debt crisis. The goal is to find out and test british politics towards Eurozone during debt crisis. Aim of the theoretical part is to outline the issue of europeanisation. The practical part compares attitudes of Cameron with attitudes of Eurogroup on the background of crisis events in Eurozone. Also, there is a research of trading interconnection between Great Britain and Eurozone and historical backround of british integration. In conclusion author responds on the question of research and compares result with selected hypothesis.

Keywords: postoj, EU, eurozóna, evropeizace, Euroskupina, evropská dluhová krize, krize, stabilizační mechanismy

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 17:00, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz