Theses 

Zpoplatnění dopravní infrastruktury (se zaměřením na ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) – Romana KREJČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Romana KREJČOVÁ

Bakalářská práce

Zpoplatnění dopravní infrastruktury (se zaměřením na ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko)

Pricing of transport infrastructure (focused on the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zpoplatněním dopravní infrastruktury, především v oblasti silniční, ale i železniční dopravy, v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. V úvodní teoretické části je popsán současný stav dopravní infrastruktury, historie jejího zpoplatnění a bližší informace týkající se dopravy silniční a železniční. Aplikační část dále popisuje aktuální stav silniční a železniční dopravy ve vybraných zemích, udává jednotlivé poplatky, analyzuje využitelnost silniční a železniční dopravy pro jednotlivé země a navrhuje změny, které by ovlivnily ceny výběru mýtného pro zahraniční přepravce.

Abstract: This work deals with the pricing of transport infrastructure, not only road, but also railway transport, in the Czech Republic, Poland, Hungary and in Slovakia. In introduc-tory theoretic part there is a description of present situation of transport infrastructure, history of pricing of transport infrastructure and further information about road and railway transportation. The application section also describes the current state of road and rail transport in selected countries, indicates the individual charges, analyses usabil-ity of road and rail transport for selected countries and proposes the changes that would affect prices of tolling for foreign carriers.

Klíčová slova: Doprava, dopravní infrastruktura, dálniční poplatek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří ALINA, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Romana. Zpoplatnění dopravní infrastruktury (se zaměřením na ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz