Barbora Válková

Diplomová práce

Euroregion Bílé-Biele Karpaty - Czech-Slovak cross-border cooperation

Euroregion Bílé Karpaty - Česko-slovenská přeshraniční spolupráce
Anotace:
Tato práce je zaměřená na přeshraniční spolupráci, pro uvedení do kontextu je zde zmíněna její historie a postavení v Evropské unii. Hlavní pozornost je ovšem soustředěna na přeshraniční spolupráci v České republice, podrobněji je analyzováno česko-slovenské pohraničí. U konkrétního Euroregionu Bílé Karpaty je pomocí socioekonomické analýzy Zlínského a Trenčianského kraje zjišťováno, zda díky existenci …více
Abstract:
This thesis focuses on cross-border cooperation. To set the reader into context, its history and position within European Union is mentioned here. However, the main focus is set onto the cross-border cooperation in the Czech Republic, Czech-Slovak borderland is further analyzed in detail. Using socio-economic analysis of regions of Zlín and Trenčín, particular euroregion, White Carpathian Mountains …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jiří Horáček
  • Oponent: Vladimír Šourek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24914