Jana Nosková

Diplomová práce

Body image: Marketingovy vyznam vnimania zenskej postavy

Body image: Marketingový význam vnímání ženské postavy
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapovat vnímání ženské postavy v naší společnosti a poukázat na vliv marketingu na ženský ideál krásy. Práce je rozdělena na tři velké části. První část, která tvoří teoretický aparát, poskytuje základ pro následný výzkum a seznamuje čtenáře s problematikou body image. Druhá část je věnována obsahové analýze ženských internetových magazínů, které nabízejí zajímavý prostor …více
Abstract:
The aim of this thesis is to map the perception of female body in our society and demonstrate the impact of marketing on the ideal of woman beauty. The work is divided into three major parts. The first part, which is theoretical, provides a basis for subsequent research and familiarizes the reader with the issue of body image. The second part is devoted to content analysis of women's web magazines …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zmapovať vnímanie ženskej postavy v našej spoločnosti a poukázať na vplyv marketingu na ženský ideál krásy. Práca je rozdelená na tri veľké časti. Prvá časť, ktorá tvorí teoretický aparát, poskytuje základ pre následný výskum a zoznamuje čitateľa s problematikou body image. Druhá časť je venovaná obsahovej analýze ženských internetových magazínov, ktoré ponúkajú zaujímavý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Marcela Zamazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24798