Bc. Tereza Mičolová

Bakalářská práce

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rožnovsko

Community-led Local Development Strategy of LAG Rožnovsko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rožnovsko, která je s ohledem na nové programové období EU (2020+) velice aktuální. Jejím cílem je analyzovat situaci na území MAS Rožnovsko a navrhnout vhodná opatření pro rozvoj regionu po roce 2020. V rešeršní části jsou přiblíženy institucionální teorie regionálního rozvoje, které jsou úzce spjaty s filozofií místních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with creating a Community-led Local Development Strategy of LAG Rožnovsko. Considering the new program of The European Union (2020+), this strategy is highly relevant. Its purpose is to analyse the situation on the area of MAS Rožnovsko and suggest suitable actions in terms of the regional development after the year 2020. The research part brings a more detailed look at institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, MSc
  • Oponent: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta