Bc. Timotej Ušák

Diplomová práce

Vliv struktury finančního řízení (controlling) na optimalizaci informačních toků podniku

The Influence of Financial Mamagement Structure (Controlling) to the Information Flows Optimization of the Company
Abstract:
Thesis is focused and controlling as a tool for optimizing information flows within the compa-ny. The author evaluates the established systems in the company from a qualitative and quanti-tative point of view and in the overall assessment it is possible to assess which of the variants present in the company is the most optimal. Controlling is implemented in the company in the area of budgets, and quantification …více
Abstract:
Práce je zaměřená na controlling jako nástroj pro optimalizaci informačních toků v rámci spo-lečnosti. Autor hodnotí zavedené systémy ve společnosti z pohledu kvalitativního a kvantitativního a v celkovém zhodnocení je tak možné posoudit, která z variant, přítomných ve společnosti, je nejoptimálnější. Controlling je ve společnosti zaveden do oblasti rozpočtů a kvantifikace dopadů je vykonána na základě …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma