Bc. Barbora Kupcová

Master's thesis

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and design model of future performance
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti“ je analýza aplikace jednotlivých nástrojů marketingové komunikace do procesu průmyslové společnosti na českém trhu. Diplomová práce uvádí některé trendy a způsoby komunikace doma a v zahraničí. Upozorňuje na důležitou roli marketingového oddělení ve společnosti při utváření nové komunikační strategie …more
Abstract:
The topic of the diploma work called „Analysis of current methods of communication and design models of future performance“ is analysis of the application of individual tools of marketing communication into the process of industrial society on the czech market. Diploma work is focused on some of the trends and ways of communication at home and abroad. This work highlights the important role of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní