Lenka Čápová

Bakalářská práce

Panelová sídliště: humanizace, revitalizace, budoucnost

Panel estates: The process of humanisation, revitalisation and its future
Anotace:
Tato práce řeší problém velkého fenoménu panelových sídlišť. Popisuje okolnosti jeho vzniku a snaží se alespoň v malé míře obhájit důvody k jejich výstavbě. Práce se ale především pokouší řešit jejich současný, ne příliš dobrý a udržitelný stav. Se stavem panelových domů souvisí také jejich stále probíhající revitalizace. V této práci bude diskutováno, zda tato revitalizace probíhá správně či nikoliv …více
Abstract:
This thesis deals with solving the problem of the big phenomenon of panel estates. It describes the circumstances of its rise and tries at least at little rate argue the reasons for its construction. Mainly it tries to solve its up-to-date not really good and sustainable situation. This hangs together also with revitalisation of panel houses. It will be discussed here, if this revitalisation proceeds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Eva Heřmanová
  • Oponent: Tomáš Pek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27603

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management