Bc. Mária Berkiová

Diplomová práce

Znalosti sestier a ich vplyv na poskytovanie starostlivosti pacientovi s hydrocefalom

Knowledge of nurses and their impact on the provision of care to a patient with hydrocephalus
Abstract:
Graduation these deals with accomplishment of nurses in intensive medical care of hydrocephalus. Theoretical part is designed do define clinical diagnosis of hydrocephalus, its diagnosis and treatment. One separate chapter is devoted to the nursing care of patient with hydrocephalus. Empirical part is designed to ascertainment of knowledge and habits of respondents by means of answer sheet. The aim …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá znalosťami sestier v intenzívnej starostlivosti o diagnóze hydrocefalus. Teoretická časť je zameraná na definíciu klinickej diagnózy hydrocefalus, diagnostiku a liečbu. Samostatná kapitola je venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s hydrocefalom. Empirická časť je zameraná na zistenie znalostí a zvyklostí respondentov prostredníctvom dotazníka. Cieľom diplomovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče