Bc. Marcel Mráz

Diplomová práce

Analysis of Decision Model and Notation tooling in the Visual Studio Code ecosystem

Analysis of Decision Model and Notation tooling in the Visual Studio Code ecosystem
Anotace:
Decision Model and Notation (DMN) je standard specifikujicí vizuální notaci a jazyk Friendly Enough Expression Language (FEEL) pro definici vyměnitelných a spustitelných rozhodovacích modelů. Definice a údržba takovýchto modelů se neustále zdokonaluje díky nově vznikajícím grafickým editorům, díky kterým je možné tyto modely jednoduše editovat. Jednou z žádaných funkcí v takových editorech je schopnost …více
Abstract:
Decision Model and Notation (DMN) is a standard specifying a visual notation and a lower-level Friendly Enough Expression Language (FEEL) for the definition of interchangeable and executable decision models. The definition and maintenance of such models is continuously being improved with the emerging tooling ecosystem built around DMN graphical editors. One of the requested features inside such editors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Damijan Rebernak, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů