Bc. Zuzana Dankovčíková

Diplomová práce

Custom Roslyn Tool for Static Code Analysis

Custom Roslyn Tool for Static Code Analysis
Anotace:
Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj na statickú analýzu kódu pomocou technológie Roslyn, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie interných pravidiel a smerníc ustanovených programátormi vo firme Kentico Software. Nástroj bude taktiež poskytovať automatickú opravu kódu, v prípadoch, kde to bude možné. Teoretická časť práce pojednáva o teórii statickej analýzy kódu, predstavuje nástroje ktoré sú dostupné …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a custom Roslyn tool for static code analysis that would check the compliance to the internal coding rules and guidelines followed by developers at Kentico Software, providing an automated code fix where possible. The theoretical part of the thesis discusses the theory behind the static code analysis, lists the tools available for Microsoft .NET platform, and focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika