Ondřej Smolík

Bakalářská práce

Kalkulace nákladů v konkrétním podniku

Costs Calculation within a Specific Company
Anotace:
Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje popisu nákladů, jejich pojetím a klasifikací. Zejména se však zabývá problematikou kalkulací nákladů, konkrétně různými metodami a jejich popisem. V praktické části byl vybrán konkrétní podnik, jehož činnosti byly stručně popsány a následně proběhla aplikace určitých kalkulací na reálná data pocházející z tohoto podniku.
Abstract:
This work, in its theoretical part, explains the problematics of the costs, costs distribution and costs conception. Furthermore, it deals with the problematics of costs calculation, selected costs calculation methods and their descriptions. In its practical part, a specific company was chosen, its activities were described and then specific costs calculation methods were applied on real data coming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vít Jedlička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolík, Ondřej. Kalkulace nákladů v konkrétním podniku. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku