Martin RUSŇÁK

Bakalářská práce

Síla kryptoanalýzy

Power of Cryptanalysis
Anotace:
Práce je soustředěna na historii a vývoj kryptoanalýzy a kryptografie z minulosti až po konec druhé světové války. V první části práce se seznámíme s kryptologickými pojmy, přibližným rokem, kdy se objevuje nejspíš první zmínka o kryptologii a jak se postupně tahle disciplína vyvíjela. V kapitolách jsou postupně popsány Caesarova šifra, Vigen?rova šifra a první šifrovací stroj Enigma, společně s šiframi …více
Abstract:
The work focuses on history and development of cryptanalysis and cryptography from the past to the end of the Second World War. In the first part of the work you will be acquainted with cryptological terminology, with approximate year of the first mention of cryptology and about its development. Caesar's cipher, Vigen?re cipher and Enigma are described through the chapters especially how they work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSŇÁK, Martin. Síla kryptoanalýzy. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - Informatika (dvouoborové)