Mgr. Martina HOLÁSKOVÁ

Diplomová práce

Angličtina v neanglickém reklamním textu (v neanglicky mluvících zemích)

English in the advertising text (in not english speaking countries)
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, jak vnímá česká a rakouská veřejnost používání anglického jazyka v reklamním textu. Na základě studia českých, německých a rakouských literárních pramenů pojednává v několika kapitolách o globalizaci, jejích vlivech na jazyk, pronikání angličtiny do českého a německého jazyka, a také využití angličtiny v reklamním textu v České republice a v Rakousku. Práce analyzuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine how the Czech and Austrian target groups use the English language in advertising text. It is based on a study of Czech, German and Austrian literary sources dealing in several chapters with globalization, its effects on language, the penetration of English into the Czech and German languages, as well as the use of English in advertising text in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Zveřejnit od: 27. 4. 2009
Identifikátor: 10556

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÁSKOVÁ, Martina. Angličtina v neanglickém reklamním textu (v neanglicky mluvících zemích). Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.