Bc. Lucie Pilařová

Diplomová práce

Přínos chráněného bydlení u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením

Benefits of sheltered housing for people with mild mental disabilities and moderate mental disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přínosem chráněného bydlení u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením. Cílem práce je zjistit, jakých pokroků v soběstačnosti klienti dosáhli po příchodu do chráněného bydlení. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část vymezuje mentální postižení a věnuje se období dospělosti a formám bydlení pro osoby …více
Abstract:
This thesis deals with benefits of sheltered housing for people with mild mental disabilities and moderate mental disabilities. The aim is to find out what advances in self-sufficiency clients reached after coming into sheltered housing. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part defines mental disablement and deals with adulthood and forms of housing for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta