Eva Šídlová

Diplomová práce

Střední délka života ve zdraví

Healthy Life Expectancy
Anotace:
Práce se zabývá analýzou ukazatele střední délky života ve zdraví v České republice. Zpočátku se práce věnuje popisu evropských organizací věnujících se rozvoji tohoto ukazatele a dále pak vybraným evropským harmonizovaným šetřením, z kterých lze čerpat data pro výpočet ukazatele. Dále jsou zde rozebrány rizikové faktory ovlivňující zdraví a zdravotní stav obyvatel a je zde nastíněn i problém stárnutí …více
Abstract:
This work deals with an analysis of the Healthy Life Expectancy indicator for the Czech Republic. At the beginning, this work describes different European organizations that are focused on the development of this indicator and also describes selected European harmonized surveys which can be a data source for the calculation of the indicator. Then it includes an analysis of risk factors affecting health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Markéta Arltová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21239