Kateřina SOBOTKOVÁ

Bakalářská práce

Obec s rozšířenou působností

Municipality with Extended Competence
Anotace:
Tato práce se zbývá problematikou výkonu přenesené působnosti v rámci obce s rozšířenou působností. Základem k posouzení tohoto tématu je vymezení s ním spojených pojmů, nastínění historického vývoje a analýzou samotného pojmu ORP. V druhé části je pak pozornost věnována konkrétnímu příkladu fungování ORP Nýřany, na němž práce ukazuje některé konkrétní problémy spojené s výkonem přenesené působnosti …více
Abstract:
This work remains the issue of the exercise of delegated powers within a municipality with extended competence. The basis for assessing this topic is the definition of related concepts, the outline of historical development and the analysis of the municipality with extended competence itself. In the second part, attention is paid to a concrete example of the functioning of the municipality with extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBOTKOVÁ, Kateřina. Obec s rozšířenou působností. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/