Mgr. Jana Knapová

Bakalářská práce

Írán a Venezuela (vzájemné vztahy v letech 2006 - 2013)

Iran and Venezuela ( relations in 2006 - 2013)
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vzájemný vztah států Íránu a Venezuely mezi lety 2006 ‒ 2013. Soustřeďuje se na období prezidentského tandemu Ahmadínežád ‒ Chávez. Hlavní otázkou práce je, zda ve výše zmíněných letech docházelo k intenzivnější íránsko-venezuelské spolupráci. Ústřední část textu sestává z analýzy vzájemných interakcí a aktivit Íránské republiky a Venezuely v těchto letech. Zkoumanou oblastí …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the relationship between the state of Iran and the Republic of Venezuela between the years 2006 ‒ 2013. It focuses on the period of the presidential tandem Ahmadinejad ‒ Chávez. The main question of the thesis is whether there exists intense Iran Venezuela cooperation during the above mentioned period. The central part of the thesis consists of the analysis of interactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Mezinárodní vztahy