Mgr. Jana Knapová

Bachelor's thesis

Írán a Venezuela (vzájemné vztahy v letech 2006 - 2013)

Iran and Venezuela ( relations in 2006 - 2013)
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá vzájemný vztah států Íránu a Venezuely mezi lety 2006 ‒ 2013. Soustřeďuje se na období prezidentského tandemu Ahmadínežád ‒ Chávez. Hlavní otázkou práce je, zda ve výše zmíněných letech docházelo k intenzivnější íránsko-venezuelské spolupráci. Ústřední část textu sestává z analýzy vzájemných interakcí a aktivit Íránské republiky a Venezuely v těchto letech. Zkoumanou oblastí …more
Abstract:
This bachelor thesis examines the relationship between the state of Iran and the Republic of Venezuela between the years 2006 ‒ 2013. It focuses on the period of the presidential tandem Ahmadinejad ‒ Chávez. The main question of the thesis is whether there exists intense Iran Venezuela cooperation during the above mentioned period. The central part of the thesis consists of the analysis of interactions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tereza Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / International Relations