Ing. Petr Chalupný

Bakalářská práce

Zákon č. 106/1999 Sb., jako nástroj kontroly veřejné správy

Law No. 106/1999 as a Tool of Public administration control
Anotace:
Právo na informace je novodobý právní institut, na jehož základě mají občané možnost uplatňovat vůči orgánům státní správy, územní samosprávy a jiným veřejným institucím hospodařícím s veřejnými prostředky právo na informace o jejich činnosti a hospodaření. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze tak považovat za jeden z možných nástrojů kontroly …více
Abstract:
The right to information is a right of citizens on the basis of which they have to apply to the state authorities, local government and other public institutions managers with public funds subjective right to information about their activities and operations. Right to information we declare a Democratic-controlled lou public administration from the public.Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní