Theses 

Právo na informace o výkonu veřejné správy - se zaměřením na orgány místní samosprávy – Bc. Vladimíra Austová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimíra Austová

Bakalářská práce

Právo na informace o výkonu veřejné správy - se zaměřením na orgány místní samosprávy

The Right to Information in Public Administration - Focus on Local Government Authorities

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na právo na poskytování informací, v režimu zákona č. 106/1999 Sb. Zabývá se právním zakotvením práva a jeho rozborem. V rámci bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové šetření v okrese Praha-východ. Na jeho základě byl zjištěn stav dodržování právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb. Bylo zjištěno, zda je k dispozici dostatek informací k výkladu zákona. Na základě výše popsaného byla navrhnuta nápravná opatření.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the right to information under the Act no. 106/1999. The bachelor thesis deals with the anchorage of the right in law system and its analysis. A questionnaire survey was realized as part of the bachelor thesis in the district of Prague-East. The goal of the questionnaire survey was to understand the current state of compliance with the Act no. 106/1999. It was observed whether there is a lot of information available to interpret the law. Corrective measures were suggested based on the above.

Klíčová slova: Veřejná správa, Místní samospráva, Municipalita, Právo na informace, zákon č. 106/1999 Sb., Výroční zpráva, Public Administration, Local Government, Municipality, Right to Information, Act no. 106/1999, Annual Report

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:56, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz