Theses 

Kostel sv. Václava v Dukovanech – Mgr. Kateřina Rázková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Rázková

Bakalářská práce

Kostel sv. Václava v Dukovanech

St. Venceslav church in Dukovany

Anotace: Bakalářská práce s názvem Kostel sv. Václava v Dukovanech se zabývá historií stavebních etap kostela v souvislosti s dějinami obce a jejich majiteli. Je členěna do šesti kapitol. V úvodní části je uveden výčet dosavadní literatury k danému tématu. Druhá kapitola se zabývá historií kostela a majiteli obce Dukovany. Třetí obsahuje popis architektury kostela a jeho vnitřního vybavení. Následující pasáž se věnuje vyčlenění čtyř etap stavebního vývoje kostela a v pátém oddílu je čtenář seznámen s nástěnnými malbami, které tvoří výzdobu presbytáře kostela. Závěrečný exkurz přináší přehled jihomoravských kleneb druhé poloviny 13. století.

Abstract: Bachelor thesis named St. Venceslav church in Dukovany deals with history of church and its connotations with the history of village Dukovany. It´s divided in six chapters. In preamble present letters are introduced. The second chapter is concerned with the history of church and village Dukovany. The third one includes description of the church´s architecture and its interior. Next part consider historical development of architecture and in the fifth chapter there is an identification of wall paintings in presbytery. Final aside brings survey of ribbed vault in southern Moravia in late 13th century.

Klíčová slova: Dukovany, kostel sv. Václava, žebrová klenba, kasulové okno, konec 13. století, barokní architektura, nástěnná malba, St. Venceslav church, ribbed vault, late 13th century, baroque architecture, wall painting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:49, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz