Bc. Kristina Košťálová

Bakalářská práce

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.

Enforcement Proceedings under the Act No. 120/2001 Collection Act
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku provádění soudních exekucí podle Exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen EŘ). Objasňuje význam EŘ, předkládá orientaci v problematice celého exekučního řízení a částečné spojitosti s Občanským soudním řádem zákona č. 99/1963 Sb. (dále jen OSŘ). Pozornost je věnovaná i osobě samotného exekutora. Druhá část je věnována charakteristice exekučních titulů …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the implementation of judicial executions under the Execution Code No. 120/2001 Coll. It explains the significance of Execution Code, gives the orientation in problem of the whole execution proceeding and partial clarification of conjunction with the Civil Procedure Code No. 99/1963 Coll. Attention is paid to the executor and the person himself. The second part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hájek
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře