Bc. Kristina Košťálová

Bachelor's thesis

Exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.

Enforcement Proceedings under the Act No. 120/2001 Collection Act
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku provádění soudních exekucí podle Exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen EŘ). Objasňuje význam EŘ, předkládá orientaci v problematice celého exekučního řízení a částečné spojitosti s Občanským soudním řádem zákona č. 99/1963 Sb. (dále jen OSŘ). Pozornost je věnovaná i osobě samotného exekutora. Druhá část je věnována charakteristice exekučních titulů …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the implementation of judicial executions under the Execution Code No. 120/2001 Coll. It explains the significance of Execution Code, gives the orientation in problem of the whole execution proceeding and partial clarification of conjunction with the Civil Procedure Code No. 99/1963 Coll. Attention is paid to the executor and the person himself. The second part is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hájek
  • Reader: JUDr. Ondřej Kuchař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking