Bc. Kristýna Sládečková

Diplomová práce

Parlamentní a regionální volby ve Španělsku

Parliamentary and regional elections in Spain
Anotace:
Nejen historické, ale i nehistorické regiony Španělska jsou charakteristické svou různorodostí, která je viditelná i na chování voličů v jednotlivých regionech. Tato práce se proto zaměřuje na zkoumání těchto specifik napříč nehistorickými regiony a to mezi geograficky oddělenými regiony a mezi regiony pevninského Španělska. V práci jsou měřeny odlišnosti a shody mezi jednotlivými stranickými systémy …více
Abstract:
The historical regions of Spain, as well as the non-historical regions, are characterized by their heterogeneity, which is visible in the voting behaviour in certain regions. On account of this fact, this thesis focuses on analysing the peculiarities of the non-historical regions. This analysis is based on the comparison between two groups: the group formed by the regions of the Iberian Peninsula, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií