Theses 

Materiálový tok v konkrétním podniku – Ing. Vendula Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Vendula Novotná

Diplomová práce

Materiálový tok v konkrétním podniku

Material flow in particular enterprise

Anotace: Diplomová práce „Materiálový tok v konkrétním podniku“ se skládá ze dvou částí. V teoretické části je objasněn pojem materiálový tok, plýtvání v materiálovém toku včetně metod pro jeho měření a analýzu, a metoda 5S. V praktické části je představen podnik Bosch Rexroth včetně jeho procesu. Na základě metod z teoretické části jsou zjištěny oblasti, v nichž lze učinit materiálový tok plynulejší odstraněním plýtvání. Dále také míra, v jaké má podnik zavedeno 5S. Na závěr jsou shrnuty zjištěné problémy a pro některé z nich jsou navrhnuta řešení, jejichž výsledkem je zefektivnění materiálového toku. Návrhy jsou rovněž ekonomicky vyhodnoceny.

Abstract: The diploma thesis “Material flow in particular enterprise” is composed of two parts. In the theoretical part I clarify the term material flow, waste in material flow and methods for its measurement and analysis, and 5S method. In the practical part I introduce the enterprise Bosch Rexroth including its main process. Using methods of the theoretical part I identify critical areas in material flow relating to waste, and the extent of implementation 5S in the company. In conclusion I summarize discovered problems and for a few of them I suggest actions which should result in more effective material flow. The proposed actions are also economically evaluated.

Klíčová slova: Materiálový tok, plýtvání, 5S, procesní analýza, špagetový diagram, layout, material flow, waste, process analysis, spaghetti diagram

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz