Ing. Jana Fraňová

Diplomová práce

Materiálový tok v konkrétním podniku

Material flow in particular enterprise
Abstract:
This Master's thesis deals with a topic of material flow management in particular enterprise. The theoretical part captures basic characteristics of the material flow and its management within logistics and describes specific logistic tools for analysis of waste in the material flow and possibilities of the factory building layout. The practical part focuses on the analysis of material flow in a particular …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je problematika riadenia materiálového toku v konkrétnom podniku. Teoretická časť zachytáva základné charakteristiky materiálového toku a jeho riadenia v rámci logistiky, popisuje konkrétne logistické nástroje pre analýzu plytvania v materiálovom toku a možností layoutu výrobnej haly. Praktická časť je zameraná na analýzu materiálového toku v konkrétnom podniku a identifikáciu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management