Mgr. Filip KOMBEREC

Disertační práce

Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018

Příspěvek k procesu didaktizace a formativnímu potenciálu narativní fikce

Interpretation of Karel Capek's Work in Learning Books for High School (1918-2018)
Anotace:
Disertační práce "Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018" s upřesňujícím podtitulem "Příspěvek k procesu didaktizace a formativnímu potenciálu narativní fikce" se zabývá procesem didaktizace literárního díla Karla Čapka v kontextu literárního vzdělávání na střední škole a reflexí formativního potenciálu Čapkovy narativní fikce v didaktické interpretaci …více
Abstract:
The dissertation thesis, "Interpretation of Karel Čapek's Work in Learning Books for High School (1918-2018)", with the subtitle "Contribution to the Process of Didactization and Formative Potential of Narrative Fiction", deals with the interpretation of Karel Čapek's literary work in the context of literary education at high school. The subtitle specifies two main problems addressed by this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMBEREC, Filip. Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018. Ústí nad Labem, 2018. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta