Bc. Lukáš Javůrek

Diplomová práce

Světová literatura pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ

World Literature for Children and Youth in the Structure of Reading Books for 5th and 6th Class Primary School
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zastoupení světové literatury pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, které s čítankami souvisí. Na začátku je vysvětlen pojem literatura pro děti a mládež, pojem učebnice a čítanka. Práce se zabývá souvislostí mezi preferovaným literárním žánrem a genderem. Práce se také zaměřuje na vztah …více
Abstract:
This diploma thesis analyses proportion of world literature excerpts in book readers used for teaching children's literature at the fifth and sixth grade of elementary school. Basic concepts and terms connected to children's literature are discussed in the first part of the thesis with special regard on book readers and textbooks. The thesis studies relation between preffered literary genre and gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Váňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Javůrek, Lukáš. Světová literatura pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická