Theses 

Zubní prevence ve vývoji dočasného chrupu u dětí předškolního věku – Ludmila MELECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání

Ludmila MELECKÁ

Bakalářská práce

Zubní prevence ve vývoji dočasného chrupu u dětí předškolního věku

Dental prevention in the development of temporary teeth of preschool children

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jakou úlohu ve výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku mají preventivní opatření. V teoretické části jsou popsány podkapitoly dětská stomatologie a její cíle, vývoj dítěte od početí do šesti let, vývoj zubu od prenatálního období do šesti let věku dítěte s úseky funkce zubů, popis zubů, dočasný a trvalý chrup a slina a zubní kaz, kazivost zubů včetně anomálií, zubní kaz, jeho vznik, faktory, preventivní programy, léčba a cíle preventivních programů. Praktická část popisuje metodiku sběru dat, charakteristiku respondentů, organizaci sběru dat a jejich statistické zpracování a podkapitolu výsledky a diskuze, ve které jsou předložena data dotazníkového šetření a jejich porovnání se stejnými nebo podobnými údaji z jiných výzkumů.

Abstract: The presented thesis deals with dental prevention in the development of deciduous teeth in preschool age children. The sub-chapters of the theoretical part include children's stomatology and its targets, development of a child from its conception to the age of six years old, dental development from the prenatal period to the age of six, functions of teeth, description of teeth, deciduous and permanent teeth and saliva and tooth decay, tendency to caries including dental anomalies, tooth decay, its creation, factors, prevention programmes, treatment and targets of the prevention programmes. The practical part describes the methodology of data collection, characteristics of the respondents, organization of data collection and their statistical processing and also a sub-chapter results and discussion where questionnaire research data and their comparison with the same or similar data from other researches are presented. The thesis conclusion evaluates the obtained results and emphasises the importance of preventive measures in relation to dental caries.

Klíčová slova: Zubní kaz, zubní prevence, výživa, kojení, vývoj dítěte, stomatologie, fluoridace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MELECKÁ, Ludmila. Zubní prevence ve vývoji dočasného chrupu u dětí předškolního věku. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz