Michaela Werliková

Bakalářská práce

Sociální dimenze mentální retardace

The Social Dimension of Mental Retardation
Anotace:
Tato práce uvádí do problematiky mentální retardace ze sociálního hlediska. Poukazuje na některé historické momenty v péči o mentálně postižené jedince, zaměřuje se na vysvětlení základních pojmů a popisuje různé stupně mentálního postižení. Uvádí příčiny vzniku mentální retardace a popisuje psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací, zejména v oblasti emocí a poznávání. Závěrem se zaměřuje …více
Abstract:
This work is focused on the problems of mental retardation from a social point of view. It refers to some historic moments in the care for mentally handicapped individuals, aimed at the explanation of basic concepts and describes the different degrees of mental handicaps. It details the causes of mental retardation and describes psychological rarities of individuals with mental retardation, mostly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Werliková, Michaela. Sociální dimenze mentální retardace. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická