Bc. Eva Mafková

Bakalářská práce

Postoj pomáhajících pracovníků k využití konceptu bazální stimulace a metody Snoezelen při práci s klienty s těžkou a hlubokou mentální retardací

Attitude of helping care workers towards the use of the basal stimulation concept and Snoezelen method in work with the clients with severe and profound mental retardation
Anotace:
Práce se zabývá postojem pomáhajících pracovníků k využití konceptu bazální stimulace a metody Snoezelen při práci s klienty s těžkou a hlubokou mentální retardací. Konkrétně se jedná o sociální pracovníky, zdravotní pracovníky a pracovníky v sociálních službách. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy práce, tedy mentální retardace, sociální práce s mentálně postiženými klienty, koncept bazální …více
Abstract:
This thesis examines the attitude of helping care workers towards the use of the basal stimulation concept and Snoezelen method in work with the clients with severe and profound mental retardation. The research sample includes social workers, medical workers and social service workers. The theoretical part defines the basic terms of this thesis – mental retardation, social work with the people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce