Richard KLOS

Diplomová práce

Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení

Invalidity and ineffectiveness of legal acts in insolvency proceedings
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení. Popisem a analýzou příslušných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je poukázáno na význam zkoumaných institutů pro ochranu majetkové podstaty před nepoctivým jednáním dlužníka. Úkolem práce je poskytnout aktuální výklad k pochopení a využití daných …více
Abstract:
The master's thesis focuses on the institutes of invalidity and ineffectiveness of legal acts in insolvency proceeding. The thesis describes and analyses relevant legal norms contained in Act no. 182/2006 Coll., on Bankruptcy and Settlement (insolvency act) and points out importance those institutes of protecting underlying assets from being unlawfully reduced by debtor. Task of the thesis is to give …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
 • Vedoucí: JUDr. Marek Juráš, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOS, Richard. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.