Bc. Ivana ROTHOVÁ

Master's thesis

Insolvenční řízení z pohledu insolvenčního správce a jeho aplikace v praxi

Insolvency proceedings from the perspective of an insolvency administrator, application of insolvency proceedings´tools in practice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá insolvenčním řízením v České republice a postavením insolvenčního správce v jeho průběhu. Práce vychází především z platné právní úpravy zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. První část seznamuje s teorií insolvenčního řízení, možnostmi řešení úpadku a dopady do daní i účetnictví dlužníka. Druhá část práce se pak zaměřuje na konkrétní případy z praxe. Konkrétně …more
Abstract:
The main topic of this diploma thesis relates to insolvency proceedings in the Czech Republic and the position of the insolvency administrators in the whole process. This thesis is based on valid legislation of the Act No. 182/2006 Coll. The first part introduces the theory of insolvency proceedings, the possibilities of solving bankruptcy and the impact on taxes and accounting. The second part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ROTHOVÁ, Ivana. Insolvenční řízení z pohledu insolvenčního správce a jeho aplikace v praxi. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/