Martin PETRÁK

Bakalářská práce

French Loan-Words in English

French Loan-Words in English
Abstract:
French Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings focusing on the period after the Norman Conquest when English (Old English) shifted to Middle English. With the analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated …více
Abstract:
Francouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem prozkoumat zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings) a několika …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁK, Martin. French Loan-Words in English. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina