Martin PETRÁK

Bakalářská práce

French Loan-Words in English

French Loan-Words in English
Abstract:
French Loan-Words in English: This work deals with the history of French borrowings orienting on the period after the Norman Conquest when English (Old English) and with analysis of a few articles from modern sources aiming to determine the percentual representation of French loanwords. In the beginning of the work are multiple word-formation ways defined. The following chapter is dedicated to history …více
Abstract:
Francouzské výpůjčky v angličtině: Tato práce se zabývá jednak historií francouzských výpůjček a to s orientací na dobu po Bitvě u Hastings, kdy angličtinu (v té době ještě staroanglčtinu) zasáhl příliv francouzských slov a jednak na analýzu vybraných textů z moderních zdrojů s cílem zjistit procentuální zastoupení slov francouzského původu. Na počátku práce je uvedena definice výpůjček (borrowings …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁK, Martin. French Loan-Words in English. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/