Alena Orlíková

Disertační práce

Podmínky využití těžebních a energetických odpadů do základkových směsí.

Conditions for the Utilization of Mining Waste and Energy Waste into Filling Mixtures.
Anotace:
V současné době není jednoduché zajistit potřebnou informovanost v organizaci o související legislativě při zajišťování důlních děl v působnosti báňských předpisů. Tento stav je podpořen nedostatečnou právní úpravou problematiky druhotných surovin, formálním přístupem k certifikaci výrobků, neměnnými postupy při povolování hornické činnosti a zejména nedostatečnou úrovní implementace nařízení REACH …více
Abstract:
Recently, ensuring necessary awareness of related legislation within organisation handling liquidation of mine works is not an easy task. This state is supported by insufficient legislation of secondary raw materials issue, formal approach in certifying products, static procedures in approving mining activity and primarily by insufficient implementation of the REACH regulation in the Czech republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Vladimír Slivka, Vítězslav Zamarský, Ľubica Kozáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava