Mgr. Dominika Marsová

Bakalářská práce

Vznik a vývoj Ženského listu (1892 - 1914)

The foundation and evolution of "Ženský list" (Women's Journal) (1892 - 1914)
Anotace:
Práce pomocí historiografických metod zkoumá vznik a vývoj sociálně-demokratického dvoutýdeníku (a následně týdeníku) Ženský list (1892-1914). Práce sleduje vznik Ženského listu v Brně, jeho následný přesun do Prahy a nakonec dopad první světové války na jeho další pokračování ve formě štěpení na jiné listy na základě jejich politického zaměření. V jednotlivých kapitolách autorka rozebírá strukturu …více
Abstract:
By using historiographical methods, this thesis examines the foundation and evolution of a social-democratic biweekly (later weekly) magazine called Ženský list/Women's Journal (1892-1914). The research follows the foundation of Ženský list in Brno, its subsequent relocation to Prague and finally the impact of World War I on its further development in a form of splitting into different magazines, based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií