Bc. Zuzana Ledesmová, DiS.

Master's thesis

Přístup k práci s klienty ve vybrané organizaci - neboli sociální pracovník v roli úředníka

The Approach to Work with Clients in a Selected Organisation or a Social worker in the Role of a Clerk
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pozicí sociálních pracovníků, kteří působí rámci organizace v Našem případě v roli úředníka. Obsahem je teoretická část, která popisuje danou organizaci, typologie sociálních pracovníků, dilemata, se kterými se pracovníci při naplňování potřeb klienta setkávají a v neposlední řadě jaká jsou na sociálního pracovníka očekávání. Práce popisuje základní teoretické poznatky z oblasti …more
Abstract:
This thesis deals with the position of social workers who work within the organization, in our case the role of the official. The content is the theoretical part, which describes the organization typology of social workers, dilemmas, which the staff in meeting the needs of the client encounter and finally what are the social worker expectations. This work describes the basic theoretical knowledge in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií