Bc. Hana Formánková

Diplomová práce

Vliv ruské národní identity na zahraniční politiku Ruské federace

The Influence of Russian Identity on Russian Foreign Policy
Anotace:
Pomocí sociálního konstruktivismu ukazuji, jakým způsobem ovlivňuje ruská národní identita ruskou zahraniční politiku. Pracuji s diskursivním pojetím ruské identity, která je utvářena v rámci struktur ruské společnosti, kultury a jazyka. Stanovuji její charakteristické rysy a jejich vliv na zahraniční politiku Ruské federace. Z výzkumu vyplývá, že zahraniční politika Ruské federace je výslednicí vlivů …více
Abstract:
Using social constructionism the thesis shows how Russian national identity takes influence on Russian foreign policy. In order to analyze Russian identity, I am working with Russian identity as a discoursive practice that takes place within the structures of Russian society, culture and language. I analyze and determine characteristic traits of Russian identity and their influence on Russian foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií