Blažena Vršková

Bakalářská práce

Péče o zaměstnance jakou součást sociální politiky zaměstnavatele na příkladu konkrétní organizace

Employee care as part of the employer's social policy on the example of a particular organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o zaměstnance jako součásti sociální politiky společnosti Škoda Auto a.s. Péče o zaměstnance je součástí řízení lidských zdrojů, které představuje jednu z nejdůležitějších oblastí řízení ve společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se soustředí na vývoj péče o zaměstnance, systém péče v ČR a na její legislativní ukotvení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the care of employees as part of the social policy of Škoda Auto company. Employee care is part of human resources management, which is one of the most important areas of management in the company. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part focuses on the development of care for employees, the care system in the Czech Republic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech