Bc. Miroslava Kudláčová

Diplomová práce

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami

E-learning and college students with special needs
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce pojednává o e-learningu a vysokoškolských studentech se speciálními potřebami. V úvodu práce popisuji vysokou školu, jakým způsobem zde mohou studenti se speciálními potřebami a následně studenti se zrakovým postižením studovat. V další části práce se věnuji už pouze studentům se zrakovým postižením, kde popisuji specifika jednotlivých skupin dle stupně postižení a …více
Abstract:
This master gen thesis treat of e-learning and students with special needs. At the beginning I describe college and way, how students with special needs and consequently students with visual impairment can study in college. In the next part of thesis I devote just students with visual impairment, where I describe specifics of different groups by stage disablement and assistive technology, which they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta