Marta HRČKOVÁ

Diplomová práce

Tvorba výukových materiálů pro žáky s nadáním pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Creation of teaching materials designed for gifted pupils for Language and verbal communication field of education
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření výukových materiálů pro žáky s nadáním ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. Ta první definuje, co je to nadání a kdo je žák s nadáním. Druhá kapitola se týká vzdělávání žáků s nadáním z pohledu školské legislativy a dále rozebírá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Třetí kapitola nahlíží na …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create educational material for pupils gifted in language and verbal communication field of education. Theoretical part consists of three chapters. First chapter defines "a talent" and "a talented pupil". Second chapter deals with education of gifted pupils from school legislation point of view and further describes language and verbal communication educational field. Third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRČKOVÁ, Marta. Tvorba výukových materiálů pro žáky s nadáním pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta