Katarína Rakonczová

Bakalářská práce

Verejné financie a finančná kríza

Public finances and Financial crisis
Abstract:
RAKONCZOVÁ, Katarina: Public finance and financial crisis.[Bachelor thesis]. College of Banking Prague, Foreign University in Banská Bystrica. Department of Banking and Insurance. Supervisor: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense:2015. 51p. The bachelor thesis deals with the development of public finances and financial crisis. The aim of this work is to analyze the impact of the current financial …více
Abstract:
RAKONCZOVÁ, Katarína: Verejné financie a finančná kríza. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2015. 51 s.Bakalárska práca sa zaoberá vývojom verejných financií a finančnou krízou. Cieľom práce je analýza vplyvu súčasnej finančnej krízy na verejné financie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management