Bc. Anna Valentová

Diplomová práce

Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na vládne dlhopisy krajín eurozóny

Debt crisis of the Eurozone countries and its influence to the government funds of the Eurozone countries.
Abstract:
Debt crisis of the Eurozone countries and its influence to the government funds of the Eurozone countries. The aim of the diploma thesis is to estimate the development of debt crisis of the Eurozone countries and its influence on the stability of public finance, microeconomic disbalance, deficit, government debt and their influence on the government bonds of the Eurozone countries. Next we are concentrated …více
Abstract:
Dlhová kríza krajín eurozóny a jej vplyv na vládne dlhopisy krajín eurozóny . Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vývoj dlhovej krízy krajín eurozóny a jej vplyv na stabilitu verejných financií, makroekonomických nerovnováh, deficitu , vládneho dlhu a ich vplyv na vládne dlhopisy krajín eurozóny. Ďalej sa zameriavame na riadenie dlhu a likvidity v Slovenskej republike, ktorý spravuje agentúra Ardal …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Marcel Novák, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance