Bc. Kateřina Budilová

Diplomová práce

Podnikatelské prostředí a jeho podpora v ČR

Business Environment and its Support in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této diplomové práce s názvem "Podnikatelské prostředí a jeho podpora v ČR" je analýza stavu současného českého podnikatelského prostředí a zmapování aktuálně nabízených finančních zdrojů pro podnikatelské aktivity. Práce se dále zabývá možnostmi spojenými s rozvojem a podporou podnikání. V rámci své studie práce ukazuje konkrétní postup při realizaci vybraného podnikatelského projektu financovaného …více
Abstract:
Diploma thesis „Entrepreneurial environment and its support in the Czech Republic“ deals with the analysis of present entrepreneurial environment in the Czech Republic and summarizes financial resources currently available in the sphere of entrepreneurial activities. The work also deals with possibilities of promoting and supporting enterprise. The study concentrates on realization procedure in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Maršík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS