Patrícia Tothová

Bakalářská práce

Módny blog ako marketingový nástroj

Módní blog jako marketingový nástroj
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání propagace značek a firem na konkrétních českých módních blozích. Zároveň se také zabývá přezkoumání reakce a povědomí čtenářů o propagaci na blozích a její samotný vliv na těchto čtenářů. Teoretická část obsahuje informace o marketingu, komunikačním procesu, formách komunikace, komunikačním mixu a komunikaci na internetu. Další informace v této části jsou o …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on exploring promotion of brands and companies on specific Czech fashion blogs. At the same time investigates the reaction of readers and awareness on the promotion of blogs and its actual impact on these readers. The theoretical part contains information about marketing, communication process, forms of communication, communication and communication mix on the internet. Further …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na skúmanie propagácie značiek a firiem na konkrétnych českých módnych blogoch. Zároveň sa zaoberá preskúmaním reakcie a povedomia čitateľov o propagácií na blogoch a jej samotný vplyv na týchto čitateľov. Teoretická časť obsahuje informácie o marketingu, komunikačnom procese, formách komunikácie, komunikačnom mixe a komunikácii na internete. Ďalšie informácie v tejto časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Martina Matejičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49886

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod