Andrea Jačaninová

Diplomová práce

Sociální politika uvnitř mezinárodní firmy

Social Policy Within the International Company
Anotace:
V této práci se představuje sociální politika a kultura mezinárodní firmy a porovnávají se zde disparity v jednotlivých dceřiných společnostech, které sídlí ve Slovinsku a České republice. Teoretická část této práce je věnována východiskům v oblasti sociální politiky. Jsou zde představeny modely evropské sociální politiky, politiky štědré i střídmé, Evropská sociální charta a základní sociální jistoty …více
Abstract:
In this work, a social policy and international business culture and compared there disparities in the various subsidiaries, which are based in Slovenia and the Czech Republic. The theoretical part of this work is devoted to background in social policy. It presents models of European social policy, generous and sober, the European Social Charter and the basic social security Czech Republic and Slovenia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Renata Burdiláková
  • Oponent: Lucie Lohnická

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava