Ing. Kristýna MOČIČKOVÁ

Bakalářská práce

Studium možných negativních účinků chromu na organismus v důsledku nošení obuvi\nl{}

Study of possible harmfull effects of chromium on an organism as a result of footwear
Anotace:
Tato práce pojednává o možných negativních vlivech chrómu na organismus v důsledku nošení obuvi. Zaměřuje se zejména na definici usně, operace při výrobě usně, jako je před-úprava usní, povrchová úprava usní. Dále zdůrazňuje význam sledování kvality spotřebních výrobků v maloobchodní síti a rovněž výhody a nevýhody přírodní a syntetické usně. Hlavní část se zabývá negativními vlivy chrómu na organismus …více
Abstract:
The work deals with possible harmfull effects of chromium on an organism as a result of footwear. It concentrates on defining leather and operation of making leather, such as pre-treatment of leather and the surface modification of leather. Next, it emphasises the impor-tance of the quality monitoring of consumer goods in a retail network as well as the positi-ves and negatives of natural and syntetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2006
Zveřejnit od: 2. 6. 2006
Identifikátor: 2842

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOČIČKOVÁ, Kristýna. Studium možných negativních účinků chromu na organismus v důsledku nošení obuvi\nl{}. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.