Nikol MEŠTEROVÁ

Bakalářská práce

Zaměstnavatel v systému sociálního zabezpečení.

Employer in the social security system
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá zaměstnavatele a přehled jeho povinnosti v systému sociálního zabezpečení. Práce se opírá o právní předpisy upravující sociální zabezpečení s cílem pochopit závažnost povinností zaměstnavatele v kontextu s odvody na pojistné. Příklady z praxe mají za cíl napomáhat v konkrétních situacích v oblasti České republiky. Metodika této práce je na základě rešerše literárních zdrojů …více
Abstract:
This bachelor's thesis examines the employer and an overview of their obligations in the social security system. The thesis draws on social security legislation in order to understand the gravity of employer obligations in the context of social security contributions. Practical examples are provided to assist in specific situations in the Czech Republic. The methodology of this thesis is based on a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEŠTEROVÁ, Nikol. Zaměstnavatel v systému sociálního zabezpečení.. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/